مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب
مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب

مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو
از سال 1359

مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب

مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو
از سال 1359

مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب

مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو
از سال 1359

تنوع آموزش

سطوح مختلف

اساتید حرفه ای

اساتید مسلط

دوره های آنلاین

بدون محدودیت جغرافیایی

به مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب خوش آمدید

هر آنچه را که نیاز دارید ما به شما بصورت آنلاین آموزش خواهیم داد

about

دوره های آموزشی

مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب

دوره های کاملا حرفه ای و آنلاین

11

اساتید حرفه ای

30

دانشگاه طرف قرار داد

140

تعداد دانش آموختگان

100

فارغ التحصیلی ها