لغو برگزاری تمام دوره ها ی آموزشی به صورت حضوری !

  • صفحه اصلی -
  • لغو برگزاری تمام دوره ها ی آموزشی به صورت حضوری !
اخبار

لغو برگزاری تمام دوره ها ی آموزشی به صورت حضوری !

متاسفانه ، به علت شیوع ویروس کرونا از خدمت رسانی به فراگیران گرامی ،به شکل حضوری معذوریم

امیدواریم با رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه ، هرچه سریع تر به شرایط قبل بازگردیم

در حال حاضر خدمت رسانی و برگزاری دوره های آموزشی ، صرفاً به صورت مجازی و برخط امکان پذیر

میباشد